Nauka poprzez zabawę

Na czy polega nauka języka angielskiego w przedszkolu???

Na etapie przedszkolnym dziecko przyswaja język obcy w sposób naturalny. Nauczyciel podczas zajęć języka angielskiego wykorzystuje sytuacje życia codziennego, stwarzając dziecku czytelne okoliczności do wprowadzenia nowego języka obcego. Zadaniem nauczyciela jest wprowadzić dziecko w świat nowego języka i rozbudzić w nim ciekawość. Na w pełni świadomą naukę przyjdzie czas w szkole, gdy dziecko nauczy się czytać i pisać w języku angielskim, pozna struktury gramatyczne, funkcje części zdania…itp.

Dla efektywności nauki ważne jest, aby dziecko otrzymywało zadania, które z jednej strony są wykonalne (czyli nie za trudne), z drugiej zaś angażują jego uwagę i umiejętności (czyli nie są zbyt łatwe i nudne). Zadania powinny dawać dziecku szanse podejmowania prób, nie stwarzając jednocześnie poczucia zagrożenia. Dlatego też nauczyciel stara się w najlepszy sposób pogrupować dzieci pod względem stopnia zaangażowania językowego, jak również ich rozwoju intelektualnego i dojrzałości emocjonalnej.

Wieloletnie badania wskazują, iż dzieci najlepiej uczą się, gdy nauka języka obcego bazuje na doświadczeniu i wykonywaniu określonych zadań. W trakcie lekcji dzieci używają języka angielskiego w bardzo konkretnych celach, np. aby zrozumieć teksty piosenek i zaśpiewać je, by móc uczestniczyć w różnorodnych grach, współdziałać z kolegami w grupie, rywalizować z innymi dziećmi w konkursach językowych organizowanych podczas lekcji…itp. Rolą nauczyciela jest zatem uświadomić dziecku, że jego umiejętności językowe mogą być przydatne w życiu codziennym. W takim kontekście nauka wypełnia się treścią, a wiadomości poznane na lekcji łatwiej pozostają w pamięci. Dzieci kojarzą język z danym kontekstem, który jest stosowany na zasadzie powtórzeń. Powtarzanie za wzorcem jest niezbędnym elementem nauki języka obcego u dzieci w tym wieku. Wzorem w tym przypadku jest dla dzieci nauczyciel, nagranie na kasecie czy płycie CD.

Równie istotne dla dziecka jest odczuwanie radości i przyjemności w obcowaniu z językiem. Aktywność językowa dziecka musi być zatem wielopłaszczyznowa, aby jak najpełniej wykorzystać potencjał językowy małego ucznia. Wszelakie rysowanie, kolorowanie, wyklejanki, wycinanki, piosenki czy rymowanki zawarte w podręcznikach, ćwiczenia ruchowe oraz odgrywanie scenek nie tylko uczynią lekcje bardziej atrakcyjnymi, ale również będą wspomagać wszechstronny rozwój dziecka. Troska osób odpowiedzialnych za naukę dziecka jest koniecznym elementem jego sukcesu.

Czy mogę pomóc dziecku skoro nie znam języka??

Rodzice, którzy nie znają języka angielskiego, a ich dziecko rozpoczyna właśnie naukę z językiem, bardzo często pozostawiają je samemu sobie, z góry zakładają, że niewiele mogą pomóc. Nic bardziej mylnego!!! Pomoc rodziców w procesie uczenia się przez dziecko języka obcego jest wręcz niezastąpiona. Nawet  nie znając języka, jesteśmy w stanie wspierać swoje dziecko w tej nauce, a z czasem zabawa językiem angielskim w domu okaże się przyjemnością zarówno dla dzieci jak i dla rodziców. Wystarczy dodać zabawę z angielskim do codziennych zajęć domowych. Można powiedzmy wypracować nawyk wieczornego słuchania z dzieckiem nagrań w języku angielskim. Obecność rodziców na tym etapie nauki jest niezwykle ważna dla dziecka. To Państwo jesteście dla swych dzieci największym autorytetem, a wspólna nauka z rodzicami utwierdzi tylko dziecko w przekonaniu, że nauka języka angielskiego jest czymś ważnym w życiu, warto się go uczyć i może być to przyjemne dla obu stron. Ważnym zadaniem nauczyciela jak i rodzica na tym etapie pracy z dzieckiem jest także zachowanie i utrwalenie w dziecku pozytywnego nastawienia do nauki języka angielskiego oraz co bardzo ważne – zapobieganie wszelkim niepowodzeniom i frustracjom.

Leave a comment